Giới thiệu Star Fitness HCMC - Star Fitness HCM

PHÒNG TẬP STUDIO ĐA NĂNG

by Star Fitness HCMC|03/07/2018

Các lớp tập nhóm đa dạng được tổ chức tại 2 phòng Studio đa năng.

Tại Star Fitness HCMC, chúng tôi có hai phòng studio đa mục đích, nơi các lớp học nhóm được tổ chức thường xuyên. Trong những giờ không có lớp tập, các thành viên có thể dùng Studio để tự luyện tập hoặc tập với huấn luyện viên cá nhân.

Studio 1
Phòng đa năng này dành cho các lớp tập như ZUMBA, STEP AEROBICS, DANCE FITNESS, BODY TONING, BELLY DANCE, vv. Hai túi nặng tùy chỉnh cũng nằm trong khu vực này để tập võ / võ thuật.

 

Studio 2
Phòng này được dành cho các lớp tập như YOGA, KICK BOXING, BOXING, GRAPPLING, STRETCHING, MMA BASICS, BASIC CONDITIONING, vv. Một túi nặng tùy chỉnh cũng nằm trong khu vực này để tập võ / võ thuật.

Có thể bạn quan tâm